Clever's Green Glossary: ​​46 duurzame sleutelwoorden om u te helpen slimmer te winkelen

Ooit afgevraagd wat het verschil is tussen "eco-bewust" en "milieuvriendelijk"? We hebben je

Het lijkt alsof er elke dag een nieuwe groene term opduikt in een Instagram-advertentie of op de verpakking van een product dat je niet zou verwachten. Zo vaak zien we dat we naar duurzaam klinkende teksten kijken zonder veel duidelijkheid over de betekenis van de woorden. Hoewel we er niet zeker van kunnen zijn dat alles zo goed is voor de aarde als het beweert te zijn, kunnen we onszelf wat meer leren over het groene lexicon om te helpen begrijpen wat er allemaal is. Maak kennis met deze woordenlijst van 46 duurzame sleutelwoorden om slimmer te winkelen, bewuster te consumeren en meer controle te hebben over waar uw geld naartoe gaat.

biologisch afbreekbaar: Iets dat in zijn basiscomponenten kan vervallen.

biodiesel: Een hernieuwbare brandstof voor dieselmotoren die is afgeleid van natuurlijke oliën zoals sojaolie.

biomassa: Plantaardige of dierlijke materialen die worden gebruikt om energie op te wekken.

biofilie: Liefde voor het leven, leven en affiniteit met levende wezens.

bijproduct: Overtollig materiaal geproduceerd.

koolstof uitstoot: Verontreiniging die in de atmosfeer vrijkomt door kooldioxide en koolmonoxide; vaak geproduceerd door motorvoertuigen.

CO2-voetafdruk: De hoeveelheid kooldioxide die door uw levensstijl wordt geproduceerd.

koolstofcompensaties: Geldelijke aankoop om de hoeveelheid koolstof die in de atmosfeer wordt uitgestoten tegen te gaan in plaats van het gebruik van koolstof te verminderen.

circulaire economie: Een systeem dat is gericht op het elimineren van afval door middelen te hergebruiken, delen, repareren en recyclen.

klimaatverandering: Aanzienlijke verandering in klimaat, inclusief temperatuur, neerslag of wind die gedurende een langere periode aanhoudt.

klimaat positief: Het bereiken van CO2-neutraliteit overtreffen door extra kooldioxide uit de atmosfeer te verwijderen; ook wel koolstofnegatief genoemd.

gesloten kring: Een systeem waarbij alles wordt gerecycled en hergebruikt.

composteren: Gecontroleerde ontleding van organisch materiaal.

behoud: Bescherming tegen schade.

ontbossing: Omzetting van beboste gronden in niet-bosbouw.

milieubewust: De mentaliteit om te focussen op het zoveel mogelijk verminderen van schade aan het milieu.

milieuvriendelijk: Milieuvriendelijke acties die minimale schade toebrengen aan de aarde.

ecologische voetafdruk: Meting op basis van de hoeveelheid natuur die nodig is om iets te ondersteunen.

energiezuinig: Gebruikt zo min mogelijk energie om stroom te leveren.

milieu-impact: Het effect dat iets heeft op het milieu.

eerlijke handel: Principes van eerlijke behandeling, lonen en veilige werkomstandigheden voor werknemers.

freecycle:Goederen ruilen om hun levenscyclus te verlengen en herbruikbare items niet op stortplaatsen te houden.

opwarming van de aarde: De gemiddelde temperatuurstijging van de troposfeer.

grijs water: Huishoudelijk afvalwater inclusief waswater uit de badkamer, keuken en wasgoed.

groen: Term die wordt gebruikt om gedrag, product, beleid, mensen enz. Te beschrijven. die milieuschade minimaliseren.

broeikaseffect: Wanneer overmatige hitte wordt opgesloten en opgebouwd in de troposfeer door een deken van gassen.

broeikasgas: Gas in de atmosfeer zoals methaan, waterdamp, kooldioxide.

greenwashing: Iets verkeerd voorstellen als 'groen' terwijl het niet milieuvriendelijk is.

localvore: Iemand die alleen voedsel eet dat lokaal is verbouwd.

naakte verpakking: Producten die zonder verpakking worden verkocht.

natuurlijke bronnen: Grondstoffen aangeleverd door de natuur.

netto nul: Een evenwicht tot stand brengen tussen geproduceerde emissies en emissies die uit de atmosfeer worden verwijderd; ook wel bekend als koolstofneutraliteit.

biologisch: Alles dat ooit een levend organisme was.

post-consument: Eerder gebruikt door consumenten voordat het werd herverwerkt tot een nieuw product.

behoud: Om iets hetzelfde te houden en te voorkomen dat het beschadigd raakt.

teruggewonnen: Afvalmaterialen gerenoveerd voor nieuwe producten.

recyclen: Om herbruikbare goederen opnieuw te verwerken.

verminderen: Om schadelijke gewoonten die afval produceren te verminderen.

herbebossing: Aanplant van bossen op uitgeputte gronden.

remineraliseren: Om het mineraalgehalte in een omgeving te herstellen.

hernieuwbare energie: Elektriciteit uit aanvullende bronnen zoals geothermische energie, waterkracht, zon en wind.

eenmalig gebruik: Items die een keer zijn gebruikt en vervolgens zijn weggegooid.

duurzaamheid: Milieupraktijken die de natuurlijke hulpbronnen beschermen die toekomstige generaties nodig hebben voor een positieve kwaliteit van leven.

veganistisch: Een dieet en levensstijl waarbij alle dierlijke producten worden vermeden.

wens-fietsen: Een ambitieuze benadering van het recyclen van artikelen zonder te weten of ze recyclebaar zijn, maar met de verwachting dat ze op de juiste manier worden behandeld.

Zero waste: Producten vermijden die afval veroorzaken om te voorkomen dat ze bijdragen aan stortplaatsen, verbrandingsovens en afval dat in de natuur wordt weggegooid. Minimaal afval is een meer realistische term, omdat het onmogelijk is om nul afval te creëren.

instagram story viewer