Tegen Lee F. Mindel bezoekt de stadsbibliotheek van Stockholm

Het prachtige bakstenen gebouw van Gunnar Asplund illustreert de kracht van samenhangend ontwerp

Toen de massacommunicatie van woorden en ideeën aan het begin van de 20e eeuw sneller en gemakkelijker werd eeuw, kwamen bibliotheken naar voren als belangrijke architecturale brandpunten voor landen die graag het moderne wilden omarmen wereld. Nergens was dit opvallender dan in de hoofdstad van Zweden, waar Gunnar Asplund in 1928 de monumentale stadsbibliotheek van Stockholm voltooide. Deze prachtige bakstenen structuur was de eerste bibliotheek in het Scandinavische land die gebruik maakte van het nieuwe open-schapsysteem, waarin bezoekers toegang hadden tot boeken zonder een bibliothecaris om hulp te hoeven vragen. Passend genoeg was de structuur een nieuw type stadsgebouw voor de stad, een utilitaire en uitnodigende lofzang op het idee dat informatie door iedereen zou moeten worden gedeeld.

Het voltooide ontwerp vertegenwoordigde een kleine stijlverschuiving voor Asplund, een van de beste architecten van Zweden in zijn tijd, van puur neoclassicisme naar functionalisme. Hij creëerde de totale omgeving van plattegrond tot gebouw, verlichtingsarmaturen, freeswerk, meubels en zelfs het aangrenzende park met zijn rechthoekige kunstmatige meer. Door zich te concentreren op de naadloze integratie van alle elementen van het project, slaagde Asplund erin om niet alleen een opmerkelijk gebouw te creëren, maar ook een perfect voorbeeld van de kracht van samenhangend ontwerp.

Klik hier om de stadsbibliotheek van Stockholm te bezoeken.

__ __

instagram story viewer