Denna lekplats i Bronx fick precis en imponerande makeover

Med hjälp av Trust for Public Land är denna lediga tomt i Bronx nu en modern lekplats

I Bronx har det som länge varit en kalt sträcka av asfalt förvandlats till ett färgglatt väv tack vare Trust for Public Land, som arbetade nära studenter och landskapsarkitekter på Studio HIP för att designa en ny lekplats för en trio av lokal mellersta och elementära skolor. Nyckfulla målningar ger liv till foten; livlig utrustning och idrottsanläggningar inbjuder till spel av alla slag; och nyplanterat grönska och porösa stenläggare samlar avloppsvatten - för att nämna några av flera miljömedvetna egenskaper. Avtäckt i september förra året markerar projektet den senaste transformationen av Trust, som har skapat nästan 200 lekplatser för offentliga skolor i New York under de senaste två decennierna, samtidigt som liknande program lanserades rikstäckande. (Nästa är Los Angeles och San Francisco.) Utan skoltid är varje park öppen för samhället kl stor, med tanken att oavsett vem du är, bör en lekplats aldrig vara mer än en tio minuters promenad bort.

instagram story viewer